Člen klubu má právo byť volený a možnosť voliť členov výboru na základe stanov klubu a tým aj právo rozhodovať o chode a smerovaní nášho spoločného klubu do budúcnosti. Členský príspevok sme zvolili v minimálnej výške 5,00 € za rok pre dospelých  a 2,00 € prepriaznivcov  do 18 rokov. Táto symbolická suma  bude využitá zodpovedne na zabezpečeniechodu klubu. A odmenou pre nás všetkých čo máme radi futbal, bude kvalitná hra našich družstiev žiakov, dorastu a dospelých, plus, množstvo akcií, ktoré tohto roku pripravujeme.

Vyplnenú prihlášku  s finančným príspevkom môžete odovzdať p. Máriovi Konušikovi  pri vstupe do budovy štadióna alebo slečne u vstupnej brány počas každého domáceho stretnutia.

 

Poplatky sú vyberané v súlade s platnými stanovami, ktorých znenie nájdete   tu.  

 

Prihláška za člena FK.

Prihláška za člena (Word 97-2003)