Kronerov pohár

Táto časť webu je vyhradená pre najstarší futbalový turnaj na Kysuciach, ktorý sa pravidelne (každú druhú júlovú nedeľu) uskutočňuje nielen ako športová, ale i kultúrna akcia. Predovšetkým sa však uskutočňuje ako pocta nášmu rodákovi, ktorý na nás nikdy nezabudol a vždy sa rád vracal do končín, v ktorých vyrastal...